IBX59461B8B534FC Asam Pedas Khas Pontianak | DONY PRAYUDI